Muzyka tradycyjna wróci na wieś wtedy, gdy na pierwszy rzut oka nie będziemy mogli odróżnić wsi od miasta, gdy w sferze cywilizacyjnej wieś zrówna się z miastem. Wróci jako świadome pielęgnowanie własnych korzeni. Gdy dzieci lub wnuki uznają tradycyjną kulturę za własną, przestaną się jej wstydzić, to zaczną ją twórczo przekształcać --- Andrzej Bieńkowski


O projekcie

| Posted in | Posted on

0


"Nowica - drugie otwarcie" - powstał jako projekt stypendialny Piotra Bussolda, który swoją pierwszą odsłonę miał w maju 2015 roku. Projekt ewoluował w czasie i rozszerzył swoją ofertę kulturalną. Organizatorem przedsięwzięcia jest obecnie Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy.

Projekt nawiązuje do tradycji muzycznych Beskidu Niskiego i Podkarpacia - pogranicza kultur. Tu stykał się i przenikał świat Łemków, Polaków, Żydów, Cyganów, Ukraińców, Hucułów. Z upływem czasu, doświadczeniami wojennej pożogi, migracją młodych do miast i odchodzeniem starszego pokolenia - więzi z tradycją powoli zanikły. Od kilku lat zauważalny jest ich renesans i poszukiwanie przez młodych swoich korzeni, ale to za mało w stosunku do szkód jakie poniosła tutejsza kultura. Tytuł nawiązuje do pierwszego otwarcia jakim stał się festiwal teatralny Innowica. Tym razem Nowica będzie miejscem inspirującym twórczym potencjałem najbliższą okolicę (Gorlice itp). Moją intencją jest również wskrzeszenie w Nowicy tradycji zabaw wiejskich, które kiedyś były okazją do wspólnego grania, śpiewania i tańca.

Założeniem projektu jest uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na tradycyjną muzykę, która nie jest doceniana w obecnym systemie edukacji. Obcowanie z Mistrzem i moderatorami stanie się okazją do nauczenia dawnych technik gry. Źródłowa muzyka grana przez wiejskich muzykantów do niedawna nie znajdowała miejsca w świecie tzw. kultury wysokiej, a wręcz była przez nią ignorowana. Warsztaty będą próbą oddania hołdu muzykom wiejskim, którzy do niedawna nie byli należycie doceniani. Dotyczy to szczególnie systemu edukacji muzycznej w szkołach publicznych gdzie tradycyjna muzyka wiejska wciąż nie znajduje należnego miejsca i nie dostrzega się jej znaczenia. Polska muzyka tradycyjna utożsamiana powszechnie bywa z takimi wykonawcami jak np. Mazowsze - jako jej wizytówka. Zaburza to rzetelny obraz kultury polskiej w świadomości młodych muzyków.

Program został poszerzony o warsztaty teatralne i plastyczne oraz prezentację dorobku artystów współczesnych, do których dostęp na tym terenie jest ograniczony a ich twórczość zupełnie nieznana. Partnerem projektu w zakresie zorganizowania warsztatów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Gorlicach oraz Zespół Szkół w Uściu Gorlickim. Adresatami są uczniowie tych placówek oświatowych.
 

Napisali o nas: